ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Opinion 7/2018 on the draft list of the competent supervisory authority of Greece regarding the processing operations subject to the requirement of a data protection impact assessment (Article 35.4 GDPR)

03 October 2018
Opinion 7/2018 Greece SAs DPIA List  161.59 KB
Κράτη μέλη: