Europos duomenų apsaugos valdyba

Nuomonė Nr. 5/2018 dėl Vokietijos kompetentingų priežiūros institucijų duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašo projekto (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 35 straipsnio 4 dalis)

03 October 2018
Nuomonė Nr. 5/2018 dėl Vokietijos kompetentingų priežiūros institucijų duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašo projekto (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 35 straipsnio 4 dalis)  434.74 KB
Valstybės narės: