Euroopa Andmekaitsenõukogu

Arvamus nr 5/2018, milles käsitletakse Saksamaa pädevate järelevalveasutuste esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest

03 October 2018
Arvamus nr 5/2018, milles käsitletakse Saksamaa pädevate järelevalveasutuste esialgset loetelu  109.36 KB
Liikmesriigid: