Európsky výbor pre ochranu údajov

Stanovisko 4/2019 k návrhu administratívneho dojednania o prenose osobných údajov medzi úradmi pre finančný dohľad v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a úradmi pre finančný dohľad mimo EHP

12 February 2019
Stanovisko 4/2019  128.29 KB
Členské štáty: