Europejska Rada Ochrony Danych

Opinia 4/2019 w sprawie projektu uzgodnienia administracyjnego dotyczącego przekazywania danych osobowych między organami nadzoru finansowego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) a organami nadzoru finansowego spoza EOG

12 February 2019
Opinia 4/2019  131.48 KB
Państwa członkowskie: