Euroopan tietosuojaneuvosto

Lausunto 4/2019 ehdotuksesta hallinnolliseksi järjestelyksi henkilötietojen siirtämiseksi Euroopan talousalueen (ETA) finanssivalvontaviranomaisten ja ETA:n ulkopuolisten finanssivalvontaviranomaisten välillä

12 February 2019
Lausunto 4/2019  108.89 KB
Jäsenvaltiot: