Euroopa Andmekaitsenõukogu

Arvamus nr 4/2019 Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsjärelevalveasutuste ja EMP-väliste finantsjärelevalveasutuste vahelist isikuandmete edastamist käsitleva halduskokkuleppe kavandi kohta

12 February 2019
Opinion 4/2019  144.64 KB
Liikmesriigid: