Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Stanovisko č. 4/2019 k návrhu správního ujednání pro předávání osobních údajů mezi úřady pro finanční dohled v Evropském hospodářském prostoru (dále „EHP“) a úřady pro finanční dohled mimo Evropský hospodářský prostor

12 February 2019
Stanovisko č. 4/2019  123.33 KB
Členské státy: