Европейски комитет за защита на данните

Становище 4/2019 относно проекта на административно споразумение за предаването на лични данни между органи за финансов надзор от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и органи за финансов надзор извън ЕИП

12 February 2019
Становище 4/2019  131.43 KB
Държави членки: