Euroopa Andmekaitsenõukogu

Arvamus nr 3/2018, milles käsitletakse Bulgaaria pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest

03 October 2018
Arvamus nr 3/2018, milles käsitletakse Bulgaaria pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutes  108.87 KB
Liikmesriigid: