Euroopa Andmekaitsenõukogu

Arvamus nr 27/2018, milles käsitletakse Sloveenia pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille suhtes kohaldatakse andmekaitsealase mõjuhinnangu nõuet (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 35 lõige 4)

04 December 2018
Arvamus nr 27/2018, milles käsitletakse Sloveenia pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille suhtes kohaldatakse andmekaitsealase mõjuhinnangu nõuet (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 35 lõige 4)  371.89 KB
Liikmesriigid: