Euroopa Andmekaitsenõukogu

Arvamus nr 26/2018, milles käsitletakse Luksemburgi pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille suhtes kohaldatakse andmekaitsealase mõjuhinnangu nõuet

04 December 2018
Arvamus nr 26/2018, milles käsitletakse Luksemburgi pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille suhtes kohaldatakse andmekaitsealase mõjuhinnangu nõuet  1.23 MB
Liikmesriigid: