Európsky výbor pre ochranu údajov

Opinion 18/2018 on the draft list of the competent supervisory authority of Portugal regarding the processing operations subject to the requirement of a data protection impact assessment (Article 35.4 GDPR)

03 October 2018
Stanovisko 18/2018 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Portugalska  125.33 KB
Členské štáty: