Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Opinion 18/2018 on the draft list of the competent supervisory authority of Portugal regarding the processing operations subject to the requirement of a data protection impact assessment (Article 35.4 GDPR)

03 October 2018
Stanovisko č. 18/2018 k návrhu seznamu příslušného dozorového úřadu Portugalska  125.23 KB
Členské státy: