Europejska Rada Ochrony Danych

Opinion 13/2018 on the draft list of the competent supervisory authority of Lithuania regarding the processing operations subject to the requirement of a data protection impact assessment (Article 35.4 GDPR)

03 October 2018
Opinia 13/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy litewski organ nadzorczy  1.26 MB
Państwa członkowskie: