Euroopa Andmekaitsenõukogu

Opinion 13/2018 on the draft list of the competent supervisory authority of Lithuania regarding the processing operations subject to the requirement of a data protection impact assessment (Article 35.4 GDPR)

03 October 2018
Arvamus nr 13/2018, milles käsitletakse Leedu pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu  1.23 MB
Liikmesriigid: