Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Opinion 13/2018 on the draft list of the competent supervisory authority of Lithuania regarding the processing operations subject to the requirement of a data protection impact assessment (Article 35.4 GDPR)

03 October 2018
Stanovisko č. 13/2018 k návrhu seznamu příslušného dozorového úřadu Litvy  1.25 MB
Členské státy: