Europos duomenų apsaugos valdyba

Nuomonė Nr. 1/2018 dėl Austrijos kompetentingos priežiūros institucijos duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašo projekto (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 35 straipsnio 4 dalis)

03 October 2018
Nuomonė Nr. 1/2018 dėl Austrijos kompetentingos priežiūros institucijos duomenų tvarkymo operacijų  420.27 KB
Valstybės narės: