Euroopa Andmekaitsenõukogu

Arvamus nr 1/2018, milles käsitletakse Austria pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest,

03 October 2018
Arvamus nr 1/2018, milles käsitletakse Austria pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest  505.41 KB
Liikmesriigid: