Europos duomenų apsaugos valdyba

Regulation 45/2001