Europski odbor za zaštitu podataka

Regulation 45/2001