Europos duomenų apsaugos valdyba

Pseudonymization