Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Privacy by design

Filters

Pamatnostādnes 4/2019 par 25. pantu Integrēta datu aizsardzība un datu aizsardzība pēc noklusējuma

20 October 2020
Pamatnostādnes 4/2019  593.23 KB