ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Personal data

Filters

EDPB-EDPS Joint Opinion 2/2021 on standard contractual clauses for the transfer of personal data to third countries

14 January 2021

Note: the annex contains additional comments of a more technical nature that are made directly to the draft SCCs, notably in order to provide some examples of possible amendments.

EDPB-EDPS Joint Opinion 2/2021  1.11 MB
EDPB-EDPS Joint Opinion 2/2021 - Annex  1.17 MB
Θεματικές ενότητες: