Europees Comité voor gegevensbescherming

Opinions of the EDPB

Filters

Opinion 17/2019 on the UK data protection supervisory authority draft accreditation requirements for a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR

02 December 2019
Advies 17/2019 over de door de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van het Verenigd Koninkrijk ingediende ontwerpaccreditatievereisten voor gedragscodecontroleorganen op grond van artikel 41 AVG  195.77 KB