Európsky výbor pre ochranu údajov

Nevyhnutnosť a primeranosť