Europeiska dataskyddsstyrelsen

General Data Protection Regulation

Filters

Pages

Information note on BCRs for companies which have ICO as BCR Lead Supervisory Authority

12 February 2019
Informerande not om bindande företagsbestämmelser för företag som har ICO som ansvarig tillsynsmyndighet  533.06 KB

Information note on data transfers under the GDPR in the event of a no-deal Brexit

12 February 2019
Informerande not om dataöverföring enligt den allmänna dataskyddsförordningen vid ett avtalslöst brexit  97.41 KB

Opinion 3/2019 concerning the Questions and Answers on the interplay between the Clinical Trials Regulation (CTR) and the General Data Protection regulation (GDPR)

23 January 2019

The present opinion relates exclusively to the processing of personal data in the context of clinical trials.

Yttrande 3/2019 om frågor och svar angående samspelet mellan förordningen om kliniska prövningar och den allmänna dataskyddsförordningen (artikel 70.1 b)  1005.2 KB

Pages