Európsky výbor pre ochranu údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov

Filters

Pages

Usmernenia 4/2018 o akreditácii certifikačných subjektov podľa článku 43 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (2016/679)

14 December 2018
Usmernenia 4/2018 o akreditácii certifikačných subjektov podľa článku 43 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (2016/679)  499.72 KB

Opinion 25/2018 Croatia SAs DPIA List

04 December 2018
Stanovisko 25/2018 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Chorvátska  130.33 KB

[OLD] Rokovací poriadok

23 November 2018

Version 2, as last modified and adopted on 23 November 2018.

[OLD] Rokovací poriadok 23.11.2018  187.86 KB

Opinion 3/2018 Bulgaria SAs DPIA List

03 October 2018
Opinion 3/2018 Bulgaria SAs DPIA List  537.07 KB

Pages