Európsky výbor pre ochranu údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov

Filters

Pages

Opinion 25/2018 Croatia SAs DPIA List

04 December 2018
Stanovisko 25/2018 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Chorvátska  130.33 KB

[OLD] Rokovací poriadok

23 November 2018

Version 2, as last modified and adopted on 23 November 2018.

[OLD] Rokovací poriadok 23.11.2018  187.86 KB

Opinion 10/2018 Hungary SAs DPIA List

03 October 2018
Stanovisko 10/2018 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Maďarska  126.73 KB

Opinion 11/2018 Ireland SAs DPIA List

03 October 2018
Stanovisko 11/2018 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Írska  1.25 MB

Pages