Europejska Rada Ochrony Danych

General Data Protection Regulation

Filters

Pages

[OLD] Rules of Procedure

12 November 2019

Version 4, as last modified and adopted on 12 November 2019.

[OLD] EDPB Rules of Procedure adopted on the 12.11.2019  374.73 KB

Wytyczne 2/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) w kontekście świ

16 October 2019
Wytyczne 2/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) w kontekście świadczenia usług online na rzecz osób, których dane dotyczą  424.6 KB

[CURRENT] Regulamin wewnętrzny

10 September 2019

Version 3, as last modified and adopted on 10 September 2019.

[OLD] EDPB Rules of Procedure adopted on the 10.09.2019  740.79 KB

Wytyczne 1/2019 dotyczące kodeksów postępowania i podmiotów monitorujących zgodnie z rozporządzeniem 2016/679

04 June 2019
Wytyczne 1/2019 dotyczące kodeksów postępowania i podmiotów monitorujących zgodnie z rozporządzeniem 2016/679  568.24 KB

Oświadczenie 2/2019 w sprawie wykorzystywania danych osobowych w ramach kampanii politycznych

13 March 2019
Oświadczenie 2/2019 w sprawie wykorzystywania danych osobowych w ramach kampanii politycznych  73.1 KB

EDPB LIBE report on the implementation of GDPR

26 February 2019
EDPB LIBE report on the implementation of GDPR - 26.02.2019  1.02 MB

Pages