Euroopan tietosuojaneuvosto

General Data Protection Regulation

Filters

Pages

Information note on BCRs for companies which have ICO as BCR Lead Supervisory Authority

12 February 2019
Ilmoitus yrityksiä sitovista säännöistä (BCR) yrityksille, joiden johtavana BCR-valvontaviranomaisena toimii tietosuojaviranomainen (ICO)  531.24 KB

Tiedote yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista tiedonsiirroista sopimuksettoman brexitin tapauksessa

12 February 2019
Tiedote yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista tiedonsiirroista sopimuksettoman brexitin tapauksessa  313.97 KB

Opinion 3/2019 concerning the Questions and Answers on the interplay between the Clinical Trials Regulation (CTR) and the General Data Protection regulation (GDPR)

23 January 2019

The present opinion relates exclusively to the processing of personal data in the context of clinical trials.

Lausunto 3/2019 asiakirjasta ”Kysymyksiä ja vastauksia kliinisiä lääketutkimuksia koskevan asetuksen ja yleisen tietosuoja-asetuksen välisestä vuoropuhelusta” (70 artiklan 1 kohdan b alakohta)  983.58 KB

Suuntaviivat 4/2018 sertifiointielinten akkreditoinnista yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 43 artiklan mukaisesti

14 December 2018
Suuntaviivat 4/2018  183.98 KB

Pages