Европейски комитет за защита на данните

General Data Protection Regulation

Filters

Pages

[CURRENT] Правилникът за дейността

10 September 2019

Version 3, as last modified and adopted on 10 September 2019.

[CURRENT] EDPB Rules of Procedure adopted on the 10.09.2019  740.79 KB

Изявление 2/2019 относно използването на лични данни в хода на политическите кампании

13 March 2019
Изявление 2/2019 относно използването на лични данни в хода на политическите кампании  75.77 KB

Pages