Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

e-Privacy Regulation

Filters

Prohlášení 3/2019 o nařízení o soukromí a elektronických komunikacích

13 March 2019
Prohlášení 3/2019 o nařízení o soukromí a elektronických komunikacích  274.34 KB

Opinion 5/2019 on the interplay between the ePrivacy Directive and the GDPR, in particular regarding the competence, tasks and powers of data protection authorities

12 March 2019
Stanovisko č. 5/2019 ke vzájemnému působení mezi směrnicí o soukromí a elektronických komunikacích a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), zejména pokud jde o příslušnost, úkoly a pravomoci úřadů pro ochranu údajů  676.61 KB