Европейски комитет за защита на данните

e-Privacy Regulation

Filters

Изявление 3/2019 относно регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения

13 March 2019
Изявление 3/2019 относно регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения  255.02 KB

Становище 5/2019 относно взаимодействието между Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации и ОРЗД, по-специално що се отнася до компетентността, задачите и правомощията на органите за защита на данните

12 March 2019
Становище 5/2019 относно взаимодействието между Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации и ОРЗД, по-специално що се отнася до компетентността, задачите и правомощията на органите за защита на данните  674.98 KB