Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Charter of the Fundamental Rights