Европейски комитет за защита на данните

Charter of the Fundamental Rights