Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Administrative fines