Európsky výbor pre ochranu údajov

Stanovisko 6/2020 k návrhu rozhodnutia španielskeho dozorného orgánu o záväzných vnútropodnikových pravidlách pre prevádzkovateľa skupiny Fujikura Automotive Europe (skupiny FAE)

29 January 2020
Stanovisko 6/2020  109.39 KB
Členské štáty: