Europejska Rada Ochrony Danych

Opinia 6/2020 w sprawie projektu decyzji hiszpańskiego organu nadzorczego dotyczącego wiążących reguł korporacyjnych dla administratorów w Fujikura Automotive Europe Group (FAE Group)

29 January 2020
Opinia 6/2020  94.65 KB
Państwa członkowskie: