Europeiska dataskyddsstyrelsen

Yttrande 8/2019 om en tillsynsmyndighets behörighet i händelse av en förändring av omständigheterna kring ett huvudsakligt eller enda verksamhetsställe

12 July 2019
Yttrande 8/2019  365.13 KB
Medlemsstater: