Európsky výbor pre ochranu údajov

Stanovisko 8/2019 k právomoci dozorného orgánu v prípade zmeny okolností týkajúcich sa hlavnej alebo jedinej prevádzkarne

12 July 2019
Stanovisko 8/2019  457.9 KB
Členské štáty: