Europejska Rada Ochrony Danych

Opinia nr 8/2019 w sprawie właściwości organu nadzorczego w przypadku zmiany okoliczności związanych z główną lub pojedynczą jednostką organizacyjną

12 July 2019
Opinia nr 8/2019  453.93 KB
Państwa członkowskie: