Europees Comité voor gegevensbescherming

Advies nr. 8/2019 over de competentie van de toezichthoudende autoriteit in het geval van een wijziging in de omstandigheden betreffende de hoofdvestiging of de enige vestiging

12 July 2019
Advies nr. 8/2019  355.79 KB
Member states: