Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Atzinums 8/2019 par uzraudzības iestādes kompetenci gadījumā, kad mainās apstākļi, kas saistīti ar galveno vai vienīgo uzņēmējdarbības vietu

12 July 2019
Atzinums 8/2019  338.97 KB
Dalībvalstis: