Euroopa Andmekaitsenõukogu

Arvamus 8/2019 järelevalveasutuse pädevuse kohta peamise või ainsa tegevuskoha asjaolude muutumisel

12 July 2019
Arvamus 8/2019  441.45 KB
Liikmesriigid: