Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Stanovisko č. 8/2019 k pravomoci dozorového úřadu v případě změny okolností týkajících se hlavní nebo jediné provozovny

12 July 2019
Stanovisko č. 8/2019  464.57 KB
Členské státy: