Europeiska dataskyddsstyrelsen

Yttrande 5/2019 om samspelet mellan direktivet om integritet och elektronisk kommunikation och den allmänna dataskyddsförordningen, särskilt när det gäller dataskyddsmyndigheternas behörighet, uppgifter och befogenheter

12 March 2019
Yttrande 5/2019  463.75 KB
Medlemsstater: