Európsky výbor pre ochranu údajov

Stanovisko 5/2019 týkajúce sa vzájomného pôsobenia medzi smernicou o súkromí a elektronických komunikáciách a všeobecným nariadením o ochrane údajov, najmä pokiaľ ide o príslušnosť, úlohy a právomoci orgánov pre ochranu osobných údajov

12 March 2019
Stanovisko 5/2019  704.84 KB
Členské štáty: