Euroopa Andmekaitsenõukogu

Arvamus 5/2019, milles käsitletakse e-privaatsuse direktiivi ja isikuandmete kaitse üldmääruse koostoimet, eelkõige seoses andmekaitseasutuste pädevuse, ülesannete ja volitustega

12 March 2019
Arvamus 5/2019  237.55 KB
Liikmesriigid: