Европейски комитет за защита на данните

Становище 5/2019 относно взаимодействието между Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации и ОРЗД, по-специално що се отнася до компетентността, задачите и правомощията на органите за защита на данните

12 March 2019
Становище 5/2019  674.98 KB
Държави членки: