Euroopa Andmekaitsenõukogu

Arvamus nr 25/2018, milles käsitletakse Horvaatia pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest

04 December 2018
Arvamus nr 25/2018, milles käsitletakse Horvaatia pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest  655.52 KB
Liikmesriigid: